+31 (0) 6 50284215 a.zijlstra95@chello.nl
Selecteer een pagina

Nieuws:

16 januari 2022

Verhalen uit het echte Rusland.

Boek bestellen

 

 

7 januari 2022 is het boek: Verhalen uit het echte Rusland, geschreven door het bestuurslid van onze stichting, Hans van der Maarel, gepubliceerd. Het wordt uitgegeven door uitgeverij Boekscout.

 

Hij vertelt over de Russische samenleving met humor en relativering. Het zijn verhalen uit eigen ervaring. Voor de liefhebber van Rusland beslist een aanrader. De verkoopprijs is € 21,50 (incl. verzendkosten) . Dit is de link, om het boek te bestellen: https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=12776

####

Expositie

Van 21 oktober tot 3 november 2021: Expositie van Katja Westerhoff (schilderijen) en Hans van der Maarel (foto’s). Thema: Licht.

Nevski prospekt 20 – Sint-Petersburg

================

Presentatie Fotoboek Katja Westerhoff

De presentatie van het Fotoboek ‘Katja Westerhoff’ (Schilderijen, Beschilderde eieren en Iconen), die stond gepland voor de tweede helft van oktober 2021 op Nevski 20, is verzet naar de tweede helft van april 2022.

Een en ander zal plaatsvinden in het kader van de Nederlandse weken in 2022.

===================

De erfenis van Dedushka.
Sergej Petrovitsj Martinov.  180 pag.  Rijk geïllustreerd. Gebonden. ISBN 978 94 640 2932 1NUR 681.  22,50 Uitgever: inZpire Media, Amersfoort  Te bestellen via www.inzpiremedia.nl 
 
Op een eerlijke en onbevangen manier beschrijft Sergej Petrovitsj Martinov, kolonel in het Russische tsaristische leger, hoe hij betrokken werd in twee bloedige oorlogen: de JapansRussische (19041906) en de Eerste Wereldoorlog (19141917). Hij had een rijk en materieel onbekommerd leven als grootgrondbezitter en lid van de hoogste Russische adel. Maar dan breekt in oktober 1917 de Russische Revolutie uit, en raakt hij verwikkeld in een nieuwe, chaotische strijd want wie is vriend en wie vijand in deze burgeroorlog? Sergej Martinov moet vluchten en leeft samen met zijn gezin berooid van al hun rijkdom in tenten op een klein eilandje in de Bosphorus. Totdat de Servische koning zich over de vluchtelingen ontfermt en hen asiel biedt in Zagreb. In een nieuw land, met een andere cultuur en een onbekende taal moet hij samen met zijn gezin een nieuw leven opbouwen. Meer dan een eeuw later vertaalt zijn kleindochter Natasja VisserMartinovde. ‘Aantekeningen’ van haar grootvader, om vol verwondering de dramatische achtergrond te ontdekken van situaties waarvan zij in haar jeugd dacht dat ze normaal waren. Zij voegt interessante wetenswaardigheden en achtergronden toe in dit bovendien rijk geïllustreerde boek. Hierdoor komt niet alleen de mens Sergej Martinov uit de verf, maar ook de wereld waarin hij leefde, de oorlogen waarin hij vocht en de erfenis die hij zijn kinderen nalaat: het besef van de hand van God waar hij op vertrouwde.Natasja VisserMartinov was tot 2013 werkzaam als hoofd (en dramaturg) van de afdeling Drama bij de Evangelische Omroep en daarnaast als artistiekleider van Theater Lichtboog. Zij is geboren in Zagreb(1948)en sinds 1971 woonachtig in Nederland

==================

Fotoboek Katja Westerhoff sponsoractie. 

Een fotoboek van de iconen, schilderijen, beschilderde eieren van ons bestuurslid Katja Westerhoff. We zoeken sponsors. Voor verdere info: www.katjawesterhoff.nl/boekproject/

Donateursactie

U kunt zich eenvoudig via het internetformulier aanmelden als Vriend of Vriendin van de Stichting Vrienden van St. Petersburg. De kosten hiervoor bedragen slechts € 100,00 per jaar Dit is een richtbedrag. U maakt daarmee toekomstige culturele projecten zoals tentoonstellingen en concerten mogelijk.  Zo blijft ook de aandacht gevestigd op de geschiedenis van de Nederlanders op deze unieke plek.Een van onze partners die jaarlijks muziekreizen organiseert naar St. Petersburg gaf recent aan dat het orgel meer mogelijkheden biedt om Nederlandse musici naar de Nederlandse Kerk te brengen. Ook met Russische musici en kunstenaars wordt samengewerkt.

Wanneer u het formulier invult machtigt u de Stichting om tot wederopzegging om jaarlijks genoemd bedrag af te schrijven. Geeft u er de voorkeur aan om zelf de betaling te regelen, dan laat u het vinkje bij de machtiging weg. U ontvangt een bevestiging per e-mail. Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor communicatie met de Stichting Vrienden van St. Petersburg en worden nooit beschikbaar gesteld aan derden.

Via bovenstaande link komt u bij het aanmeldings- en machtigingsformulier. Als tegenprestatie kunt u kiezen uit een van de volgende presentjes:

-Een klein formaat schilderij van Katja Westerhoff, zie haar website: https://www.katjawesterhoff.nl
-Het boekje Drie eeuwen Nederlandse geschiedenis in Sint-Petersburg, uitgave van Voyage & Cultuur en Hermitage Amsterdam

Geeft u bij uw aanmelding aan welk geschenk u wilt ontvangen. We danken u voor uw betrokkenheid bij het werk van onze Stichting.

###

 

Boek: De Rusluie van Nicole Harmsen

 

Nicole Harmsen schreef met ‘De Rusluie’ een filmisch epos waarin de gevoelens van een bonte schakering avonturiers invoelbaar zijn gemaakt; een boek over vrijheid, handelsgeest en doorzettingsvermogen, maar ook over het perpetuum mobile van haat en liefde, oorlog en vrede, dood en leven. ‘De Rusluie’ is Harmsens debuutroman.
Vriezenveen, 1738. Clara Grobben, die door een ongeval verlamd is, kan niets anders dan lijdzaam toezien hoe haar familie gebukt gaat onder de armoedige omstandigheden. Clara ziet toe hoe andere boeren, thuiswevers, als marskramers hun weg naar Petersburg vinden. Deze Vjenneluie, de Rusluie genoemd, nemen linnen mee, tuinzaden, vlaszaden en lijnzaadolie. Meestal blijven ze lang weg, maar de investering loont, want de boeren worden zienderogen rijker…

Actueel:

Orgelconcert 12-01-2022

Een fragment uit het orgelconcert van 12 – 01. Voor het eerst kunnen we de uitbreiding van dit orgel beluisteren. Immers sinds december heeft ons orgel een Basregister (Subbas) extra. Voor mij de vraag of we dit kunnen horen?

 

21 december 2021

Geachte vrienden, Met deze Kerst- en Nieuwjaarsgroet wensen wij jullie -ondanks de Coronabeperkingen- mooie feestdagen en een optimistisch perspectief op de toekomst. Dat we elkaar snel weer kunnen treffen.

Het bestuur van de stichting “Vrienden van St. Petersburg”.

 

7 november 2021

De stichting in beeld vanuit een andere invalshoek (uitzending:7 november 2021 SBS6, in het programma Reiskriebels).


 

28 oktober 2021

Op donderdag-middag,28 oktober j.l. bezocht de nieuwe- twee weken geleden aangetreden- Consul Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden in St.Petersburg en de Noord-West region van Rusland, Carl Peersman, de voormalige Hollandse Kerk, nu de V.V.Mayakovsky Bibliotheek, en het  kantoor /museumpje van de Stichting Vrienden van St. Petersburg daar gevestigd in de voormalige kamer van de dominee. Hij was vergezeld door de senior Cultureel medewerkster van het Consulaat,Victoria Lourik.
De Voorzitter mr.Henri C.J.Everaars, van de Stichting, voormalig Consul Generaal(1999-2004), verwelkomde Consul Generaal Carl Peersman en Victoria Lourik. Hij bracht de historisch oprichting van de Stichting in herinnering in de tijd dat hij nog Consul Generaal was en de wijze waarop dat was geschied, samen met Esko Blokker, voormalig medewerker van DCMR-milieudienst Rijnmond, die vele milieu-projecten in St.Petersburg en Rusland deed, en Jan van Haastrecht, archivaris van de Nederlandse Hervormde Kerk, die een studie deed van de voormalige Hollandse Kerk in St.Petersburg samen met Elena Makarova toentertijd aan zijn zijde..

Daarna gaf Lena Makarova, nu secretaresse van de Stichting, een rondleiding in het kantoor/museumpje, de vroegere kamer van de dominee. Aanwezig waren de Bestuursleden, Hans van der Maarel, Katja Westerhoff en Otto Roelofsen, Voorzitter van de Orgel-commissie van de Stichting, en ook de directrice van de Bibliotheek, Olga Dovgar. Na deze ontmoeting toonden Katja Westerhof en Hans van der Maarel hun tentoonstellingen in de voormalige kerkzaal, nu de Rotonda, ”Licht” en Denkend aan Holland”, Welke 20 oktober officieel werd geopend en tot 3 november te bezichtigen valt.

Otto Roelofsen gaf daarna een heel klein concert op het historische orgel Mark Vermeulen, gebouwd in 1910, en het afgelopen jaar uit Nederland naar St.Petersburg gebracht. Het orgel, gesponsord door de Stichting, staat op het balkon in de voormalige kerkzaal, waar het oorspronkelijk orgel stond, dat nu in Kapella is. De directrice Olga Dovgar gaf een kleine tour door de bibliotheek. Het was een zeer geslaagd bezoek, en de zeer goede samenwerking tussen het Consulaat Generaal en de Stichting zal worden vervolgd.

Henri Everaars.

20 oktober 2021

Opening expositie Katja Westerhoff en Hans van der Maarel in de Rotonda zaal en van collectief Evenwicht in de benedenzaal.

Voor ik een verslag van de opening plaats, moet ik iets kwijt: Ondanks de beperkende maatregelen in verband met Corona en het reizen naar Rusland, waardoor er maar weinig Nederlanders in Sint-Petersburg zijn, hebben wij als Stichting “Vrienden van Sint Petersburg” van harte besloten om deze exposities dit keer niet meer uit te stellen, maar door te laten gaan. We hebben hiermee  weer een prachtige gebeurtenis gecreëerd, waar velen nog vaak aan zullen terugdenken. Dit geldt vooral voor onze Russische vrienden, dat wel. Maar in april 2022 hebben we een herkansing, dan exposeren we deze exposities nog een keer, waarbij we hopen, dat het zwart ziet van de dan aanwezige Nederlanders.

De twee exposities werden volgens een goed georganiseerd programma geopend. Elena Makarova – onze secretaresse- hield de teugels strak. Mevrouw Olga Dovgar – directrice van de  bibliotheek, genoemd naar V.V. Mayakovsky Nevsky 20 opende de avond. Ze benadrukte de vriendschap die er is ontstaan tussen leden van Stichting “Vrienden van St. Petersburg”  en de bibliotheek. Buiten het vakmanschap, dat van de tentoonstelling afstraalde zijn het ook de warme betrekkingen over er weer, die haar goed doen. Dat er nog veel manifestaties als deze moge volgen.

Hierna werd een video-opname vertoond van onze nieuwe Consul Generaal in Sint- Petersburg, dhr Carl Peersman. Hij sprak warme woorden, over de kwaliteit en inhoud van de exposities. Het belang voor de betrekkingen tussen Nederland en Rusland. De video is hieronder geplaatst. Helaas voor de meeste van ons spreekt dhr. Peersman zijn gehele toespraak uit in het Russisch.

Tweede spreker was ondergetekende. Een samenvatting: In mijn expositie zie je foto’s van Delft mijn geboorteplaats. Foto’s van Nijmegen, bekend om zijn mooie natuur. En foto’s van de Finski Zaliv. In de middag is er aan het water altijd tegenlicht. Maak je daar dan foto’s, dan worden mensen zwarte figuren. De foto’s licht en donker. Door jullie enthousiaste aanwezigheid is hier volop licht. Ik spreek daarom de wens uit, dat in deze moeilijke Corona tijden dit licht ons verbindt. En ons leidt naar een zorgeloze toekomst.

Derde spreekster: Katja Westerhoff. Een samenvatting: Het is altijd fijn om zoveel vertrouwde gezichten te zien. Om bij elkaar te zijn. Dat hebben we allemaal nodig, denk ik, elkaar te zien en ontmoeten. Speciaal in deze moeilijke tijd. Wat is het mooier om dat hier te doen. In de voormalige Nederlandse Kerk met Nederlandse en Russische vrienden. In deze bijzondere expositie. Een expositie van Licht en Vriendschap. Ieder probeert op zijn/haar manier dat licht te verwoorden in de hoop, dat de ander dat mag zien en aanvoelen. Ook wil ik het licht laten schijnen op onze jarenlange vriendschap tussen Nederland en Rusland. In de hoop dat dát licht nooit zal doven.

Na nog twee toespraken van leden van het collectief : Evenwicht, een orgelspel en zang. Daniël Zaretsky begeleidde zangeres: Юлия Яковенко (Julia Jakovenko) – sopraan aan het conservatorium, die een prachtig ” Ave Maria” zong. Het korte concert was van een hoog professioneel niveau. Velen waren tot tranen geroerd.

De exposities waren hiermee geopend. De receptie die gesponsord werd door het Nederlandse Consulaat in Sint-Petersburg was tot in de puntjes verzorgd, Met dank aan Elena Makarova. En met dank aan het Consulaat.

Hieronder foto’s en enkele videofragmenten, om u een impressie van de openingssfeer te geven.

 

Onderstaand foto’s en Video concert: Katya Bacilenok  (met heel veel dank!)

 

Fragmenten Openingsconcert expositie

 

Videotoespraak Carl Peersman

 

07 september 2021

Bij dit artikel een foto van de reeds gebouwde windlade voor het “basregister” (Subbas 16′). Hier komen 17 pijpen op en 10 andere komen met een verbinding iets hoger, direct tegen de achterkant van het orgel. Zo gaat er niet veel breedte van de smalle gang achter het orgel verloren. Over de toestand van het orgel: ik heb er vanmiddag even op gespeeld, een en ander “getest”. Ik moet zeggen: alles staat er goed bij. Het klinkt nog steeds fantastisch in de akoestisch zeer fraaie kerk. Aan het  basregister wordt gewerkt (foto). Het duurt allemaal wat lang, maar Zaretsky deelde mee dat er later deze maand weer aan gewerkt gaat worden. Wanneer het klaar is vermeldde hij niet. Ik heb het idee dat men, om kosten te besparen, er minder intensief aan werkt. Het orgel heeft de afgelopen winter goed doorstaan, dus het vertrouwen heb ik wel. Ik zal de toestand van het orgel blijven bewaken.

Otto Roelofsen, Voorzitter Comité van Aanbeveling.

07 augustus 2021

“Op zaterdag 7 augustus werd een concert gehouden in de Rotunda op Nevsky Prospekt 20, van een vrouwenkamerkoor van afgestudeerden van de Iskra-koorstudio. Dit concert maakt deel uit van het programma van het Singing World International Festival of Choral Art. Het concert was een uitvoering van de “Messe in E major, opus 109” van de 19e-eeuwse Duitse componist Josef Rheinberger. “Messe” bestaat uit 5 delen: Kyrie; Gloria; Credo; Sanctus, Hosanna, Benedictus; Agnus Dei.   Koordirecteur – geëerd werker van cultuur van de Russische Federatie Vladimir Komarov. De orgelpartij werd uitgevoerd door Marina Kovanova, die ook afgestudeerd is aan de Iskra-studio. Tijdens het concert zong de echtgenote van een lid van het bestuur van onze Stichting (Vladimir Erashov) mee, teweten: Victoria Erashova, die zich al meer dan 40 jaar bezighoudt met koorkunst, als onderdeel van het koor. Dit was al het tweede optreden van dit koor in de Rotunda op Nevsky, 20 in het kader van de samenwerking tussen de Stichting Vrienden van St. Petersburg en het vrouwenkamerkoor van afgestudeerden van de Iskra-koorstudio.”. Hieronder een gedeelte uit het concert.


 

02 juli 2021

Een link naar een televisie uitzending met een aantal cultuur items. Een van de items (op 2min58) gaat over ons Mart Vermeulen orgel op Nevski 20. Otto Roelofsen, onze adviseur orgelzaken komt hier kort in voor.

http://www.1tvspb.ru/event/Perfomansi_media_installyacii_dizajnerskie_proekti_i_dazhe_nastoyaschij_organ_mozhno_uvidet_v_sovremennoj_gorodskoj_biblioteke/

 

24 juni 2021

In Virutal Reality: Was Gott thut, das ist wohlgethan.

Videoregistratie in Virtual Reality op het Mart Vemeulen orgel in de voormalige kerkzaal van de voormalige Nederlandse Hervormde kerk, aan de Nevski 20 in Sint-Petersburg. Organist: Daniel Zaretsky. Het stuk is getiteld: Was Gott thut, das is wohlgethan. Geproduceerd door: Studio. Met de muis kun je het beeld (alle kanten op) bewegen. Bekijk je het op tablet of telefoon, dan volstaat het bewegen van je kijkapparaat. Probeer het uit.(let op: bij de instellingen van der VR video kunt U de beste kwaliteit kiezen : (HD of 5K in dit geval)

28 mei 2021

Het Mart Vermeulen orgel in de voormalige Nederlandse kerk op Nevsky prospekt 20. Fragment uit een orgelconcert op 28 mei 2021.
Lees het bijbehorende artikel van Hans van der Maarel – bestuurslid en Otto Roelofsen adviseur orgelzaken.

https://youtu.be/p3Zilj0pXvU

17 april 2021:

Optreden Vrouwenkamerkoor van de Iskra Kinderkoor Studio Alumni. Kinder- en Jeugdkoor “Na Lenskaya” in het Krasnogvardeysky district van Sint-Petersburg – Nevski 20

Koor Informatie

Het Kamerkoor van Alumni van de Kinderkoorstudio “Iskra” van het Kinder- en Jeugdtheater “Na Lenskaya” in St. Petersburg werd opgericht in 2008. Het koor bestaat uit afgestudeerden van de in 1968 opgerichte studio, een van de eerste koren in de Sovjet-Unie en het eerste in onze stad. De peetmoeder en grote vriendin van de studio is de legende van de Russische koorkunst, de eerste Russische vrouwelijke dirigent van een professioneel koor, Elizaveta Petrovna Kudryavtseva, professor aan het Conservatorium van Leningrad. Onder de deelnemers van het kamerkoor bevinden zich leraren van verschillende instellingen voor hoger onderwijs, muziekpersoneel van kindertehuizen, schoolleraren, artsen, particuliere ondernemers, kantoorpersoneel en huisvrouwen. Zij zijn allen verenigd door een van jongs af aan aangeleerde liefde voor zang en muziek en een verlangen om de koortradities van de studio in stand te houden en geen afscheid te nemen van de koorkunst.

Het koor neemt deel aan concerten georganiseerd door studio “Iskra”, aan jaarlijkse festivals “Neva choral assemblies”, “Gelukkig Nieuwjaar, Petersburg! “Rode Pasen”. Het koor werd bekroond met het diploma van de winnaar van graad II op het Internationaal Festival-Competitie “Musical Spring – 2015”. Op het XIX Internationaal Festival-Competitie van kinder- en jeugdkoorgroepen “Rainbow” in 2016, werd het koor bekroond met het Laureaat Diploma van III graad. Tijdens de wedstrijd X International Festival-Crystal Chapel in 2019 werd het koor laureaat van de IIe graad. Het repertoire van het koor omvat muziek van oude meesters, werken van klassieke componisten en van onze tijdgenoten. Het koor brengt met bijzondere liefde Russische geestelijke muziek en volksliederen ten gehore.

Programma van de voorstelling 17.04.2021

I. Reinberger, op. 126 “Messe in A”

F. Mendelssohn, op. 39, #1 “Veni Domine”

  1. S. Bach “Ave Maria”
  2. Rossini “La Carita”.

Artistiek Directeur – Geëerd Cultuur Werker van van de Russische Federatie Vladimir Komarov

Concertmeester – Alexander Filatov

Orgelpartij – Internationaal Concours winnares Marina Kovanova

Solisten: internationale concourswinnaars Ekaterina Varfolomeeva en Svetlana Kiseleva

Een muziekfragment van dit koor:

 

12 februari 2021

Artikel van de voorzitter van het orgelcomité. Geplaatst in Waver ’t Vjenne , het kwartaalblad van de Vereniging Oud Vriezenveen. Nummer  72. Klik hier.

30 november 2020

Terugblik in foto’s.

        

27 november 2020

Terugblik van de Sint-Petersburgse pers op de overdracht van het  Mart Vermeulen orgel. De bibliotheek heeft dit evenement: festival “Orgel verenigt steden” genoemd.  https://pl.spb.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=40698

22 november 2020

Ballet, met begeleiding op het “Mart Vermeulen” orgel. Organist: Daniel Zaretsky. De registratie via deze link heeft een tamelijk lange aanloop: https://vk.com/video-1083731_456239143

21 november 2020

Radio5 interview over de overdracht van het “Mart Vermeulen” orgel, in Sint-Petersburg, met onze secretaris dhr. A. Zijlstra:

20 november 2020

Op deze datum werd in een feestelijke entourage het Mart Vermeulen orgel officieel overgedragen aan  de Centrale Bibliotheek van Sint-Petersburg. Onze voorzitter dhr. H. Everaars overhandigde symbolisch een document met daarop de overdrachtstekst aan Mw. Z. V. Chalova, voorzitter van de bibliotheken. Ook de plaquette, waarop de namen van alle sponsors aan het Mart Vermeulen orgel, is bij de ingang van de voormalige Nederlandse kerkzaal bevestigd. We verzamelen nog meer foto- en videomateriaal. Hierbij alvast een eerste indruk. Kijk regelmatig naar deze website, want we vullen onze beelden aan waar mogelijk. Klik ook eens door naar onze blogs (toespraken bij de overdracht).

Videoboodschap van Consul-Generaal Lionel Veer in Sint-Petersburg

Onze voorzitter: dhr. Henri Everaars overhandigt het “bewijs van eigendom” aan de voorzitter van de Centrale Bibliotheek in Sint-Petersburg: mevrouw Z.V. Chalova

Bevestiging van de plaquette met daarop de namen van alle sponsors aan het Mart Vermeulen orgel.

De overdrachtsbrief, hier nog te zien op ons kantoor. Getoond door: Elena Makarova en Henri Everaars.

De oorkonde die onze voorzitter Henri Everaars ontving voor zijn inspanningen met betrekking tot het realiseren van het orgelproject.

 

#####

 

 

 

03 november 2020.

Gisteravond 3 november 2020 in bibliotheek Mayakovsky in het kader van “Night of Arts”: het eerste concert op het Mart Vermeulen orgel, door organist Daniel Zaretsky in de kerkzaal van de voormalige Hollandse Kerk . Hierbij een link naar een stukje televisie registratie.
Hierbij ook een korte video-registratie van Elena Makarova

 

Reactie van Henk Braad, stemmer en intonateur. Via hem is het orgel in het bezit van de stichting gekomen.

Wij zijn onder de indruk van de klank in de kerk daar. Voor zover we het kunnen beoordelen is er prima werk verricht en de stemming van het orgel lijkt me op het eerste gehoor ook dik in orde. Of alle registers werken is zo niet te beoordelen dan zou je apart met alle registers moeten spelen maar wat ik heb gehoord klinkt prima en als laatste: zo mooi als het in jullie kerk klinkt heeft het op andere plaatsen nog niet geklonken. Indrukwekkend!

Henk.

30 oktober 2020

Artikel over het Mart Vermeulen orgel.

Otto Roelofsen, Voorzitter Comité van Aanbeveling heeft een artikel geschreven over de herkomst, de geschiedenis en de recente ontwikkelingen van het Mart Vermeulen orgel. U vindt het onder deze link.
(Otto Roelofsen is organist te Harlingen, Vlieland, Kimswerd en Arum.)

####

 

12 oktober 2020

Hierbij een korte demonstratie van de orgelbouwers. De eerste klanken: het geluid van het Mart Vermeulen orgel in onze voormalige kerkzaal. Onze secretaresse: Elena Makarova, nam het fragment op.

 

24 september 2020

Donateursactie

U kunt zich eenvoudig via het internetformulier aanmelden als Vriend of Vriendin van de Stichting Vrienden van St. Petersburg. De kosten hiervoor bedragen slechts € 100,00 per jaar Dit is een richtbedrag. U maakt daarmee toekomstige culturele projecten zoals tentoonstellingen en concerten mogelijk.  Zo blijft ook de aandacht gevestigd op de geschiedenis van de Nederlanders op deze unieke plek.Een van onze partners die jaarlijks muziekreizen organiseert naar St. Petersburg gaf recent aan dat het orgel meer mogelijkheden biedt om Nederlandse musici naar de Nederlandse Kerk te brengen. Ook met Russische musici en kunstenaars wordt samengewerkt.

Wanneer u het formulier invult machtigt u de Stichting om tot wederopzegging om jaarlijks genoemd bedrag af te schrijven. Geeft u er de voorkeur aan om zelf de betaling te regelen, dan laat u het vinkje bij de machtiging weg. U ontvangt een bevestiging per e-mail. Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor communicatie met de Stichting Vrienden van St. Petersburg en worden nooit beschikbaar gesteld aan derden.

Via bovenstaande link komt u bij het aanmeldings- en machtigingsformulier. Als tegenprestatie kunt u kiezen uit een van de volgende presentjes:

-Een klein formaat schilderij van Katja Westerhoff, zie haar website: https://www.katjawesterhoff.nl
-Het boekje Drie eeuwen Nederlandse geschiedenis in Sint-Petersburg, uitgave van Voyage & Cultuur en Hermitage Amsterdam

Geeft u bij uw aanmelding aan welk geschenk u wilt ontvangen. We danken u voor uw betrokkenheid bij het werk van onze Stichting.

###

23 augustus 2020

Opbouw van het Mart Vermeulen orgel in de voormalige Nederlandse Hervormde kerk in Sint-Petersburg vordert gestaag. Afgelopen maand is met bezig geweest met het restaureren van beschadigde onderdelen. Inmiddels is men volgens planning begonnen met de opbouw. Het front staat al. Waarna het binnenwerk op zijn plaats gebracht wordt. De verwachting is, dat het orgel uiterlijk eind september speelklaar zal zijn. Hierbij wat foto’s die een beeld van de situatie geven.

Ook voegen wij toe vier links, naar twee (Russische) televisieregistraties, die omstreeks 22 – 24 augustus 2020 daar ter plekke zijn gemaakt. Helaas kunnen we niet voor een vertaling zorgen. U zult het moeten hebben van de beelden. Maar die zeggen al veel.

In een van de registraties komt een Nederlandse krant uit 1911 voor. Die werd aangetroffen in het binnenwerk van het orgel. Hierbij ook een foto van deze bijzondere vondst.

De links:

link 1:
link 3:
Link 4:
Link 5:
De foto’s:
       
   
  
23 juni 2020

Artikel in Friesch Dagblad van Maandag 22 juni 2020 over ons orgelproject.

tfrd-01-008-20200622

02 juni 2020                                                         Update sponsractie

In deze update informeren wij u over de tussenstand van onze actie: “Breng het orgel naar de
Nederlandse Kerk in Sint-Petersburg”. Het doel van onze actie was om het ‘Mart Vermeulen’ orgel,
dat tot 2012 in een kerk in het Friese Bakkeveen stond, aan te schaffen en te plaatsen in de
kerkzaal van de voormalige Nederlandse Kerk aan de Nevsky Prospekt 20 in Sint-Petersburg.
Voor dit project hebben wij € 30.000 begroot.

Eind mei 2020 zorgde een laatste gift van € 2.000 voor het bereiken van dit doel. De sponsoractie
is daarom dankzij uw gewaardeerde bijdrage volledig geslaagd. In het zicht van dit eindresultaat
hebben wij eind april 2020 het orgel aangekocht. Per 1 mei 2020 zijn we de trotse eigenaar van het
Mart Vermeulen orgel. En dat gedurende de Coronacrisis!

Op dit moment wordt het transport naar Sint-Petersburg voorbereid. Het orgel wordt nu ingepakt
en verzendklaar gemaakt. Op 3 juni 2020 wordt een vrachtwagen van de Firma AAA Logistics Ltd.
geladen met alle onderdelen van het inmiddels afgebroken orgel. Vervolgens gaat het orgel op
transport en per ferry van Travemünde naar Helsinki. Het inklaren is vanuit Rusland goed
geregeld en naar verwachting arriveert het orgel rond 9 juni 2020 in de voormalige Nederlandse
Kerk, thans in gebruik als openbare bibliotheek V.V. Mayakovski op Nevsky 20. Met de directrice
van deze vestiging is voortdurend nauw overleg. Medio juni 2020 zal naar verwachting met de
opbouw, restauratie en eventuele aanvullingen op het orgel (basregister) begonnen worden. Ook
voor dit traject is een post opgenomen in de begroting.

Het streven is om het orgel in september 2020 opgebouwd en speelklaar te hebben. In oktober
2020 zal naar verwachting het orgel officieel in gebruik worden genomen. Een plechtigheid, waar
veel aandacht aan zal worden besteed door de Russische media. En waarvoor u van harte zal
worden uitgenodigd.

Voordat dit alles plaatsvindt zal er gewerkt worden aan een constructie – gedacht wordt aan een
plaquette – waarop alle namen prijken van de personen en/of bedrijven die hun bijdrage aan dit
project hebben geleverd. Uiteraard zal hieraan ook tijdens de ingebruikname aandacht worden
besteed. Graag horen wij van u of u hiermee kunt instemmen en zo ja, welke exacte vermelding
wenselijk is.

Wij zijn erg dankbaar voor uw gift. Het bestuur van de Stichting “Vrienden van Sint-Petersburg”
koesterde al langere tijd het idee, om een kerkorgel geplaatst te krijgen in de voormalige
Nederlandse Kerk. Dankzij uw bijdrage gaan wij dit binnen enkele maanden realiseren. Hulde!
Hieronder treft u enkele foto’s aan van het ‘Mart Vermeulen’ orgel
Drs. Arthur Zijlstra
Secretaris Stichting “Vrienden van Sint-Petersburg”

           

 

 

19-01-2020                                                         Sponsoractie: Breng het orgel naar de Nederlandse Kerk (Sint-Petersburg)

 

In 1703 stichtte tsaar Peter de Grote de stad Sint-Petersburg. Er kwamen veel Nederlanders op af. Vanaf het midden van de 18de eeuw tot de Russische Revolutie onderhielden de zogenaamde “Rusluie” contacten tussen Vriezenveen (Nederland) en Sint-Petersburg. Het Twentse dorp Vriezenveen is van oudsher bekend om zijn textielindustrie. Door malaise in eigen land trokken de inwoners van dit dorp met hun handelswaar naar Oost-Europa. Velen van hen kwamen in Sint-Petersburg terecht.Op den duur vonden zij permanente huisvesting in deze stad, aan de Nevski Prospekt, waar een echte Hollandse wijk ontstond. De Vriezenveners in Rusland werden ”Rusluie” genoemd. Nevski Prospekt 20 was het gebouw van de Nederlandse Hervormde Kerk.Tot de Russische revolutie verbleven zij daar in voorspoed. In februari 1917 sloeg de sfeer in de stad om. Buitenlanders werden het land uitgezet.

Het imposante gebouw aan de Nevski Prospekt sloot in 1927 de deuren. Het beroemde Walcker orgel werd verwijderd en in het Capella gebouw geplaatst. Kroonluchters gingen naar de Hermitage. Zeven jaar later werd het gebouw ingericht als bibliotheek. Heden in 2019, aan Nevski Prospekt 20, staat sinds het begin van de negentiende eeuw nog steeds de prachtige Nederlandse Hervormde Kerk. De Stichting Vrienden van Sint-Petersburg heeft thans haar verblijf en een klein museum in de voormalige domineeskamer en de eigenlijke kerkzaal mag gebruikt worden voor tentoonstellingen, lezingen, concerten en kerkdiensten.

We zijn gestuit op een orgel, in 1910 gebouwd door Mart Vermeulen, dat tot 2012 in een kerk in het Friese Bakkeveen stond. Dit instrument zou perfect passen in de kerkzaal aan de Nevsky Prospekt”.
Het is de wens van de Vrienden van Sint-Petersburg (een Stichting met de ANBI-status) dat dit orgel kan worden geplaatst op de nu bijna 100 jaar lege galerij, in dit gebouw. Dit orgel zal worden gebruikt tijdens kerkdiensten, concerten en als oefeninstrument voor het conservatorium. Voor dit orgel is een bedrag van: € 30.000 nodig. Wij zoeken sponsoren, die een substantiële bijdrage willen leveren aan ons project.

 

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
 
Dhr. H. Everaars voorzitter van het bestuur. Tel. (Rusland): + 7 921 964 11 17.
email: henrieveraars@gmail.com
Dhr. A. Zijlstra. Secretaris van het bestuur. Tel (Nederland):+31 650284215.
email: a.zijlstra95@chello.nl

 

U kunt uw bijdrage overmaken naar bankrekening:

NL80 RABO 0302 9139 98 t.n.v. Stichting “Vrienden van St. Petersburg” te Ede. Bic (Swift) code van de bank: RABONL2U

Российские вклады: Райффайзен банк: 5100705005343136 На имя H. Everaars- Санкт-Петербург

Uw (bedrijfs)naam zal  op het orgel worden vermeld. Tevens zal u worden uitgenodigd om het eerste orgelconcert (sinds de Russische revolutie) op Nevski Prospekt 20 bij te wonen. Te zijner tijd ontvangt u de uitnodiging hiervoor. Vermeld daartoe in uw omschrijving: uw NAW gegevens en email adres.

 

Ontmoeting met de nieuwe directrice van bibliotheek Mayakovski.

25 september 2019 hadden de bestuursleden: Henri Everaars, Elena Makarova en Hans van de Maarel, een eerste ontmoeting met de nieuwe directrice van bibliotheek Mayakovski. Het gesprek was belangrijk, want om in de voormalige domineesruimte op Nevsky Prospekt te kunnen blijven (wat is zeker in Rusland?) hebben we haar steun hard nodig.

Om 16.00 uur betrad een jonge vrouw ons kantoor. Wij dachten aan een bezoekster. Het bleek de nieuwe directrice te zijn. Wij hadden -met het oog op deze ontmoeting- een degelijke presentatie voorbereid. We schonken haar de Russische vertaling van het boek : “200 jaar Nederlanders in  Sint-Petersburg”. Toonden haar een boekwerk met de plannen voor 2020. Als extra cadeautje ontving zij een videoregistratie van het concert : “The Armed Man” van Karl Jenkins, in concertzaal Capella. Dit alles viel in goede aarde. Zij was geïnteresseerd in ons museum. Liet zich voorlichten over onze activiteiten.

Mevrouw Olga Wladimirovna  toonde  betrokkenheid bij Nederland, de Nederlandse cultuur en het Nederlandse leven. De kantoorruimte van de stichting is de juiste plek voor de historie van de Nederlanders in Sint-Petersburg.

Mevrouw Wladimirovna doet nu haar kennismakingsronde. Spoedig zal ze haar werkzaamheden starten. Ze beloofde regelmatig contact met ons te hebben en verheugde zich op een goede samenwerking.

 

Fotograaf Pim Zwiers fotografeert in de kerkruimte van de voormalige Nederlandse kerk.

Op 23 september 2019 fotografeerde de fotograaf Pim Zwiers in onze kerkruimte. Hij was op zoek naar locaties met grandeur en kwam via een tip bij ons terecht. Hij was razend enthousiast over de kerkruimte -die na de restauratie in 2018- een oogstrelend mooie indruk maakt.

Zijn project en zijn stijl van fotograferen omschrijft hij als volgt:

Mijn fotoproject is geïnspireerd door de vroege kleurenfotografie van Prokudin-Gorskii. Tussen ca. 1903 en 1915 paste hij het fotografisch procedé van kleurseparatie toe om het Russische Rijk vast te leggen in kleur. Het kleurseparatie procedé is gebaseerd op drie zwart/wit foto’s: één gemaakt met een blauw filter, één gemaakt met een groen filter, en één gemaakt met een rood filter. Door de resulterende zwart/wit foto’s, voorzienvan dezelfde kleurfilters, exact over elkaar te plaatsen, wordt additief een kleurenbeeld gegenereerd.Prokudin-Gorskii belichtte de drie benodigde foto’s kort na elkaar, met intervallen van enkele secondes waarin hij de filters en negatieven wisselde. Alles wat tussen het maken van de opnames bewoog, vertoont in de uiteindelijke foto – onbedoeld – afwijkende kleuren of verandert in fantoombeelden.
Overeenkomstig met Prokudin-Gorskii’s portret van Rusland, ben ik begonnen met het vastleggen van een variatie aan landschappen, bouwstijlen en portretten in Rusland op basis van kleurseparatie. Tezamen vormen deze werken het project Stilstand. Waar de kleurafwijkingen en fantoombeelden bij Prokudin-Gorskii technische imperfecties zijn, kies ik welbewust voor de interval tussen de opnames, om daarmee het door mij gewenste beeld te creëren.

Bestuurslid Hans van der Maarel, heeft geregeld, dat hij met model in de kerkruimte terecht kon. Hij was kort aanwezig bij de fotoshoot en maakte enkele foto’s van het werkproces. Zodra Pim Zwier met zijn project naar buiten treedt, stelt hij enkele resultaten beschikbaar voor plaatsing op onze website. Wordt vervolgd.

Koorproject “The Armed Man”

Op 8 mei 2019 vond in de concertzaal “Capella” een uniek project plaats. Het Hollands projeckoor, een gelegenheidskoor van zo’n 120 deelnemers, zong samen met twee Russisch solisten het muziekstuk: “The Armed Man” van de componist:  Karl Jenkins. Onze stichting, Koorproject-organistie IC-produictions en  concertzaal “Capella” droegen de organisatie van dit project. Tijdens het concert werden videobeelden vertoond over oorlog en de gevolgen van oorlogen. De uitvoering was van een hoog niveau en werd opgeluisterd door enkele hoogwaardigheidsbekleders uit Sint-Petersburg. Dirigent was: Nico Hovius. Solisten: Alexandra Repina – sopraan, André Storodjev – tenor. Begeleiding door het: Instrumentaal Ensemble Sint-Petersburg.

 

 

Hollandse motieven.

16 april 2019. Russische kunstenaars lieten zich inspireren door Nederlandse motieven (Molens, tulpen,) . De motieven vormen het vertrekpunt in hun kunstwerken.Tentoonstelling van de studenten, van de afdeling van de Interieur Academie van Stieglitz.
Jonge kunstenaars maken grafische en reliëf-achtige composities, gebaseerd op de ideeën en symbolen, die we typisch Nederlands noemen.

   

Familie Guichart, een bladzijde uit de 300-jarige geschiedenis van Nederlandse Kerk in Sint Petersburg.
(
Expositie 17 – 30 april 2018. Opening: 17 april 2018)

       

Onder deze titel organiseerden Katja Westerhoff en Hans van der Maarel een expositie over de familie Guichart. Deze familie leefde van 1820-1833 in Sint Petersburg. Uit correspondentie blijkt, dat zij de Nederlandse Kerk aldaar frequent bezochten. Mogelijk is een van hen zelfs predikant geweest. Er is sprake van regelmatige contacten met de ‘Vriezenveners’ in Sint Petersburg. Mogelijk zijn er huwelijken gesloten met leden van de familie. De expositie toont een familie stamboom, met bijbehorende portretten. Aangevuld met divers fotomateriaal. Er worden gebruiksvoorwerpen getoond, die laten zien hoe men in die tijd leefde.

  

De expositie volgt een tijdslijn. In de beginne (1703) stichtte Peter de Grote de stad Sint-Petersburg. In 1740 trokken handelaren uit Vriezenveen naar het verre noorden om hun waar (textiel) aan de man, maar vooral aan de vrouw te brengen. Zij werden de Rusluie genoemd. Hun handel bloeide. Het leidde onder andere tot de oprichting van de Nederlands kerk.

Na de ‘periode’ Guichart, tekende zich steeds sterker een grote verandering af. Deze kwam in 1917 tot uitbarsting: de Russische revolutie. Het was gedaan met de voorspoed. De meeste Rusluie kwamen berooid terug naar Vriezenveen. De kerkgemeente viel uiteen. Het imposante gebouw aan de Nevski Prospekt sloot in 1920 de deuren. Het beroemde Walcker orgel werd verwijderd en in het Capella gebouw geplaatst. Kroonluchters gingen naar de Hermitage. Zeven jaar later werd het ingericht als bibliotheek.

De expositie werd geopend door de toenmalige Consul Generaal: Hans Wesseling, in aanwezigheid van de directrice van de bibliotheek, mevrouw Chalova. Ongeveer 70 belangstellenden woonden opening bij.