+31 (0) 6 50284215 a.zijlstra95@chello.nl
Selecteer een pagina
 
Nieuws:

Boek: De Rusluie van Nicole Harmsen

 

Nicole Harmsen schreef met ‘De Rusluie’ een filmisch epos waarin de gevoelens van een bonte schakering avonturiers invoelbaar zijn gemaakt; een boek over vrijheid, handelsgeest en doorzettingsvermogen, maar ook over het perpetuum mobile van haat en liefde, oorlog en vrede, dood en leven. ‘De Rusluie’ is Harmsens debuutroman.
Vriezenveen, 1738. Clara Grobben, die door een ongeval verlamd is, kan niets anders dan lijdzaam toezien hoe haar familie gebukt gaat onder de armoedige omstandigheden. Clara ziet toe hoe andere boeren, thuiswevers, als marskramers hun weg naar Petersburg vinden. Deze Vjenneluie, de Rusluie genoemd, nemen linnen mee, tuinzaden, vlaszaden en lijnzaadolie. Meestal blijven ze lang weg, maar de investering loont, want de boeren worden zienderogen rijker…
 

Actueel:

12 oktober 2020

Hierbij een korte demonstratie van de orgelbouwers. De eerste klanken: het geluid van het Mart Vermeulen orgel in onze voormalige kerkzaal. Onze secretaresse: Elena Makarova, nam het fragment op.

 

 

24 september 2020

Donateursactie

U kunt zich eenvoudig via het internetformulier aanmelden als Vriend of Vriendin van de Stichting Vrienden van St. Petersburg. De kosten hiervoor bedragen slechts € 100,00 per jaar Dit is een richtbedrag. U maakt daarmee toekomstige culturele projecten zoals tentoonstellingen en concerten mogelijk.  Zo blijft ook de aandacht gevestigd op de geschiedenis van de Nederlanders op deze unieke plek.Een van onze partners die jaarlijks muziekreizen organiseert naar St. Petersburg gaf recent aan dat het orgel meer mogelijkheden biedt om Nederlandse musici naar de Nederlandse Kerk te brengen. Ook met Russische musici en kunstenaars wordt samengewerkt.

Wanneer u het formulier invult machtigt u de Stichting om tot wederopzegging om jaarlijks genoemd bedrag af te schrijven. Geeft u er de voorkeur aan om zelf de betaling te regelen, dan laat u het vinkje bij de machtiging weg. U ontvangt een bevestiging per e-mail. Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor communicatie met de Stichting Vrienden van St. Petersburg en worden nooit beschikbaar gesteld aan derden.

Via bovenstaande link komt u bij het aanmeldings- en machtigingsformulier. Als tegenprestatie kunt u kiezen uit een van de volgende presentjes:

-Een klein formaat schilderij van Katja Westerhoff, zie haar website: https://www.katjawesterhoff.nl
-Het boekje Drie eeuwen Nederlandse geschiedenis in Sint-Petersburg, uitgave van Voyage & Cultuur en Hermitage Amsterdam

Geeft u bij uw aanmelding aan welk geschenk u wilt ontvangen. We danken u voor uw betrokkenheid bij het werk van onze Stichting.

###

23 augustus 2020

Opbouw van het Mart Vermeulen orgel in de voormalige Nederlandse Hervormde kerk in Sint-Petersburg vordert gestaag. Afgelopen maand is met bezig geweest met het restaureren van beschadigde onderdelen. Inmiddels is men volgens planning begonnen met de opbouw. Het front staat al. Waarna het binnenwerk op zijn plaats gebracht wordt. De verwachting is, dat het orgel uiterlijk eind september speelklaar zal zijn. Hierbij wat foto’s die een beeld van de situatie geven.

Ook voegen wij toe vier links, naar twee (Russische) televisieregistraties, die omstreeks 22 – 24 augustus 2020 daar ter plekke zijn gemaakt. Helaas kunnen we niet voor een vertaling zorgen. U zult het moeten hebben van de beelden. Maar die zeggen al veel.

In een van de registraties komt een Nederlandse krant uit 1911 voor. Die werd aangetroffen in het binnenwerk van het orgel. Hierbij ook een foto van deze bijzondere vondst.

De links:

link 1:
 
 
link 3:
 
 
Link 4:
 
 
Link 5:
 
 
De foto’s:
 
 
 
 
       
 
   
 
  
23 juni 2020

Artikel in Friesch Dagblad van Maandag 22 juni 2020 over ons orgelproject.

tfrd-01-008-20200622

02 juni 2020                                                         Update sponsractie

In deze update informeren wij u over de tussenstand van onze actie: “Breng het orgel naar de
Nederlandse Kerk in Sint-Petersburg”. Het doel van onze actie was om het ‘Mart Vermeulen’ orgel,
dat tot 2012 in een kerk in het Friese Bakkeveen stond, aan te schaffen en te plaatsen in de
kerkzaal van de voormalige Nederlandse Kerk aan de Nevsky Prospekt 20 in Sint-Petersburg.
Voor dit project hebben wij € 30.000 begroot.

Eind mei 2020 zorgde een laatste gift van € 2.000 voor het bereiken van dit doel. De sponsoractie
is daarom dankzij uw gewaardeerde bijdrage volledig geslaagd. In het zicht van dit eindresultaat
hebben wij eind april 2020 het orgel aangekocht. Per 1 mei 2020 zijn we de trotse eigenaar van het
Mart Vermeulen orgel. En dat gedurende de Coronacrisis!

Op dit moment wordt het transport naar Sint-Petersburg voorbereid. Het orgel wordt nu ingepakt
en verzendklaar gemaakt. Op 3 juni 2020 wordt een vrachtwagen van de Firma AAA Logistics Ltd.
geladen met alle onderdelen van het inmiddels afgebroken orgel. Vervolgens gaat het orgel op
transport en per ferry van Travemünde naar Helsinki. Het inklaren is vanuit Rusland goed
geregeld en naar verwachting arriveert het orgel rond 9 juni 2020 in de voormalige Nederlandse
Kerk, thans in gebruik als openbare bibliotheek V.V. Mayakovski op Nevsky 20. Met de directrice
van deze vestiging is voortdurend nauw overleg. Medio juni 2020 zal naar verwachting met de
opbouw, restauratie en eventuele aanvullingen op het orgel (basregister) begonnen worden. Ook
voor dit traject is een post opgenomen in de begroting.

Het streven is om het orgel in september 2020 opgebouwd en speelklaar te hebben. In oktober
2020 zal naar verwachting het orgel officieel in gebruik worden genomen. Een plechtigheid, waar
veel aandacht aan zal worden besteed door de Russische media. En waarvoor u van harte zal
worden uitgenodigd.

Voordat dit alles plaatsvindt zal er gewerkt worden aan een constructie – gedacht wordt aan een
plaquette – waarop alle namen prijken van de personen en/of bedrijven die hun bijdrage aan dit
project hebben geleverd. Uiteraard zal hieraan ook tijdens de ingebruikname aandacht worden
besteed. Graag horen wij van u of u hiermee kunt instemmen en zo ja, welke exacte vermelding
wenselijk is.

Wij zijn erg dankbaar voor uw gift. Het bestuur van de Stichting “Vrienden van Sint-Petersburg”
koesterde al langere tijd het idee, om een kerkorgel geplaatst te krijgen in de voormalige
Nederlandse Kerk. Dankzij uw bijdrage gaan wij dit binnen enkele maanden realiseren. Hulde!
Hieronder treft u enkele foto’s aan van het ‘Mart Vermeulen’ orgel
Drs. Arthur Zijlstra
Secretaris Stichting “Vrienden van Sint-Petersburg”

           

 

 

19-01-2020                                                         Sponsoractie: Breng het orgel naar de Nederlandse Kerk (Sint-Petersburg)

 

In 1703 stichtte tsaar Peter de Grote de stad Sint-Petersburg. Er kwamen veel Nederlanders op af. Vanaf het midden van de 18de eeuw tot de Russische Revolutie onderhielden de zogenaamde “Rusluie” contacten tussen Vriezenveen (Nederland) en Sint-Petersburg. Het Twentse dorp Vriezenveen is van oudsher bekend om zijn textielindustrie. Door malaise in eigen land trokken de inwoners van dit dorp met hun handelswaar naar Oost-Europa. Velen van hen kwamen in Sint-Petersburg terecht.Op den duur vonden zij permanente huisvesting in deze stad, aan de Nevski Prospekt, waar een echte Hollandse wijk ontstond. De Vriezenveners in Rusland werden ”Rusluie” genoemd. Nevski Prospekt 20 was het gebouw van de Nederlandse Hervormde Kerk.Tot de Russische revolutie verbleven zij daar in voorspoed. In februari 1917 sloeg de sfeer in de stad om. Buitenlanders werden het land uitgezet.

Het imposante gebouw aan de Nevski Prospekt sloot in 1927 de deuren. Het beroemde Walcker orgel werd verwijderd en in het Capella gebouw geplaatst. Kroonluchters gingen naar de Hermitage. Zeven jaar later werd het gebouw ingericht als bibliotheek. Heden in 2019, aan Nevski Prospekt 20, staat sinds het begin van de negentiende eeuw nog steeds de prachtige Nederlandse Hervormde Kerk. De Stichting Vrienden van Sint-Petersburg heeft thans haar verblijf en een klein museum in de voormalige domineeskamer en de eigenlijke kerkzaal mag gebruikt worden voor tentoonstellingen, lezingen, concerten en kerkdiensten.

We zijn gestuit op een orgel, in 1910 gebouwd door Mart Vermeulen, dat tot 2012 in een kerk in het Friese Bakkeveen stond. Dit instrument zou perfect passen in de kerkzaal aan de Nevsky Prospekt”.
Het is de wens van de Vrienden van Sint-Petersburg (een Stichting met de ANBI-status) dat dit orgel kan worden geplaatst op de nu bijna 100 jaar lege galerij, in dit gebouw. Dit orgel zal worden gebruikt tijdens kerkdiensten, concerten en als oefeninstrument voor het conservatorium. Voor dit orgel is een bedrag van: € 30.000 nodig. Wij zoeken sponsoren, die een substantiële bijdrage willen leveren aan ons project.

 

 

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
 
Dhr. H. Everaars voorzitter van het bestuur. Tel. (Rusland): + 7 921 964 11 17.
email: henrieveraars@gmail.com
Dhr. A. Zijlstra. Secretaris van het bestuur. Tel (Nederland):+31 650284215.
email: a.zijlstra95@chello.nl

 

U kunt uw bijdrage overmaken naar bankrekening:

NL80 RABO 0302 9139 98 t.n.v. Stichting “Vrienden van St. Petersburg” te Ede. Bic (Swift) code van de bank: RABONL2U

Российские вклады: Райффайзен банк: 5100705005343136 На имя H. Everaars- Санкт-Петербург

Uw (bedrijfs)naam zal  op het orgel worden vermeld. Tevens zal u worden uitgenodigd om het eerste orgelconcert (sinds de Russische revolutie) op Nevski Prospekt 20 bij te wonen. Te zijner tijd ontvangt u de uitnodiging hiervoor. Vermeld daartoe in uw omschrijving: uw NAW gegevens en email adres.

 

 

Ontmoeting met de nieuwe directrice van bibliotheek Mayakovski.

25 september 2019 hadden de bestuursleden: Henri Everaars, Elena Makarova en Hans van de Maarel, een eerste ontmoeting met de nieuwe directrice van bibliotheek Mayakovski. Het gesprek was belangrijk, want om in de voormalige domineesruimte op Nevsky Prospekt te kunnen blijven (wat is zeker in Rusland?) hebben we haar steun hard nodig.

Om 16.00 uur betrad een jonge vrouw ons kantoor. Wij dachten aan een bezoekster. Het bleek de nieuwe directrice te zijn. Wij hadden -met het oog op deze ontmoeting- een degelijke presentatie voorbereid. We schonken haar de Russische vertaling van het boek : “200 jaar Nederlanders in  Sint-Petersburg”. Toonden haar een boekwerk met de plannen voor 2020. Als extra cadeautje ontving zij een videoregistratie van het concert : “The Armed Man” van Karl Jenkins, in concertzaal Capella. Dit alles viel in goede aarde. Zij was geïnteresseerd in ons museum. Liet zich voorlichten over onze activiteiten.

Mevrouw Olga Wladimirovna  toonde  betrokkenheid bij Nederland, de Nederlandse cultuur en het Nederlandse leven. De kantoorruimte van de stichting is de juiste plek voor de historie van de Nederlanders in Sint-Petersburg.

Mevrouw Wladimirovna doet nu haar kennismakingsronde. Spoedig zal ze haar werkzaamheden starten. Ze beloofde regelmatig contact met ons te hebben en verheugde zich op een goede samenwerking.

 

 

Fotograaf Pim Zwiers fotografeert in de kerkruimte van de voormalige Nederlandse kerk.

Op 23 september 2019 fotografeerde de fotograaf Pim Zwiers in onze kerkruimte. Hij was op zoek naar locaties met grandeur en kwam via een tip bij ons terecht. Hij was razend enthousiast over de kerkruimte -die na de restauratie in 2018- een oogstrelend mooie indruk maakt.

Zijn project en zijn stijl van fotograferen omschrijft hij als volgt:

Mijn fotoproject is geïnspireerd door de vroege kleurenfotografie van Prokudin-Gorskii. Tussen ca. 1903 en 1915 paste hij het fotografisch procedé van kleurseparatie toe om het Russische Rijk vast te leggen in kleur. Het kleurseparatie procedé is gebaseerd op drie zwart/wit foto’s: één gemaakt met een blauw filter, één gemaakt met een groen filter, en één gemaakt met een rood filter. Door de resulterende zwart/wit foto’s, voorzienvan dezelfde kleurfilters, exact over elkaar te plaatsen, wordt additief een kleurenbeeld gegenereerd.Prokudin-Gorskii belichtte de drie benodigde foto’s kort na elkaar, met intervallen van enkele secondes waarin hij de filters en negatieven wisselde. Alles wat tussen het maken van de opnames bewoog, vertoont in de uiteindelijke foto – onbedoeld – afwijkende kleuren of verandert in fantoombeelden.
Overeenkomstig met Prokudin-Gorskii’s portret van Rusland, ben ik begonnen met het vastleggen van een variatie aan landschappen, bouwstijlen en portretten in Rusland op basis van kleurseparatie. Tezamen vormen deze werken het project Stilstand. Waar de kleurafwijkingen en fantoombeelden bij Prokudin-Gorskii technische imperfecties zijn, kies ik welbewust voor de interval tussen de opnames, om daarmee het door mij gewenste beeld te creëren.

Bestuurslid Hans van der Maarel, heeft geregeld, dat hij met model in de kerkruimte terecht kon. Hij was kort aanwezig bij de fotoshoot en maakte enkele foto’s van het werkproces. Zodra Pim Zwier met zijn project naar buiten treedt, stelt hij enkele resultaten beschikbaar voor plaatsing op onze website. Wordt vervolgd.

Koorproject “The Armed Man”

Op 8 mei 2019 vond in de concertzaal “Capella” een uniek project plaats. Het Hollands projeckoor, een gelegenheidskoor van zo’n 120 deelnemers, zong samen met twee Russisch solisten het muziekstuk: “The Armed Man” van de componist:  Karl Jenkins. Onze stichting, Koorproject-organistie IC-produictions en  concertzaal “Capella” droegen de organisatie van dit project. Tijdens het concert werden videobeelden vertoond over oorlog en de gevolgen van oorlogen. De uitvoering was van een hoog niveau en werd opgeluisterd door enkele hoogwaardigheidsbekleders uit Sint-Petersburg. Dirigent was: Nico Hovius. Solisten: Alexandra Repina – sopraan, André Storodjev – tenor. Begeleiding door het: Instrumentaal Ensemble Sint-Petersburg.

 

 

 

Hollandse motieven.

16 april 2019. Russische kunstenaars lieten zich inspireren door Nederlandse motieven (Molens, tulpen,) . De motieven vormen het vertrekpunt in hun kunstwerken.Tentoonstelling van de studenten, van de afdeling van de Interieur Academie van Stieglitz.
Jonge kunstenaars maken grafische en reliëf-achtige composities, gebaseerd op de ideeën en symbolen, die we typisch Nederlands noemen.

   

 

Familie Guichart, een bladzijde uit de 300-jarige geschiedenis van Nederlandse Kerk in Sint Petersburg.
(
Expositie 17 – 30 april 2018. Opening: 17 april 2018)

       

Onder deze titel organiseerden Katja Westerhoff en Hans van der Maarel een expositie over de familie Guichart. Deze familie leefde van 1820-1833 in Sint Petersburg. Uit correspondentie blijkt, dat zij de Nederlandse Kerk aldaar frequent bezochten. Mogelijk is een van hen zelfs predikant geweest. Er is sprake van regelmatige contacten met de ‘Vriezenveners’ in Sint Petersburg. Mogelijk zijn er huwelijken gesloten met leden van de familie. De expositie toont een familie stamboom, met bijbehorende portretten. Aangevuld met divers fotomateriaal. Er worden gebruiksvoorwerpen getoond, die laten zien hoe men in die tijd leefde.

  

De expositie volgt een tijdslijn. In de beginne (1703) stichtte Peter de Grote de stad Sint-Petersburg. In 1740 trokken handelaren uit Vriezenveen naar het verre noorden om hun waar (textiel) aan de man, maar vooral aan de vrouw te brengen. Zij werden de Rusluie genoemd. Hun handel bloeide. Het leidde onder andere tot de oprichting van de Nederlands kerk.

Na de ‘periode’ Guichart, tekende zich steeds sterker een grote verandering af. Deze kwam in 1917 tot uitbarsting: de Russische revolutie. Het was gedaan met de voorspoed. De meeste Rusluie kwamen berooid terug naar Vriezenveen. De kerkgemeente viel uiteen. Het imposante gebouw aan de Nevski Prospekt sloot in 1920 de deuren. Het beroemde Walcker orgel werd verwijderd en in het Capella gebouw geplaatst. Kroonluchters gingen naar de Hermitage. Zeven jaar later werd het ingericht als bibliotheek.

De expositie werd geopend door de toenmalige Consul Generaal: Hans Wesseling, in aanwezigheid van de directrice van de bibliotheek, mevrouw Chalova. Ongeveer 70 belangstellenden woonden opening bij.