+31 (0) 6 50284215 a.zijlstra95@chello.nl

Activiteiten van de Stichting “Vrienden van St. Petersburg”

Het bestuur van de Stichting geeft in haar jaarverslagen een overzicht over
haar activiteiten in het desbetreffende jaar. U kunt de jaarverslagen
downloaden in Word.
2007: hier downloaden
2008: hier downloaden
2009: hier downloaden
2010: hier downloaden
2011: hier downloaden
2012: hier downloaden
2013: hier downloaden
2014: hier downloaden
2015 – 2018 op aanvraag verkrijgbaar

U kunt de financiële verslagen downloaden in Word.
2013: hier downloaden
2014 – 2018 op aanvraag verkrijgbaar

Voor 2019 geplande activiteiten in de voormalige Nederlandse Kerk, Nevsky Prospekt 20 te Sint Petersburg (behalve indien er expliciet een ander  adres wordt genoemd):

Permanent              Tentoonstelling De Nederlanders en hun Kerk in Sint-Petersburg, 1704-1927
2019 programma
16 – 30 april 2019 Tentoonstelling “Hollandse motieven” Tentoonstelling van de studenten, van de afdeling van de Interieur Academie van Stieglitz. Jonge kunstenaars maken grafische en ‘reliëf-achtige’ composities, gebaseerd op de ideeën en symbolen, die we typisch Nederlands noemen.
16 april 2019 Opening expositie: “Hollandse motieven”
 
6 – 10 mei 2019 Bezoek Holland Concertkoor olv. dirigent Nico Hovius
8 mei 2019
Concert “The armed man” in concertzaal Capella, door Holland concert koor olv. dirigent Nico Hovius.

De organisatie van al deze activiteiten kost veel geld. De Stichting kan  activiteiten alleen laten doorgaan met uw hulp !! Ondersteun onze projecten. Voor een toelichting: klik op de laatste zin (onder ANBI) op de Home-pagina.

Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Neem voor de
zekerheid altijd eerst contact op met de secretaris indien U op activiteiten
wilt reageren.