Aanmelden als vriend

U kunt zich eenvoudig aanmelden als
Vriend of Vriendin van de Stichting Vrienden van St. Petersburg.
De kosten hiervoor bedragen slechts € 100,00 per jaar Dit is een richtbedrag. U maakt daarmee toekomstige culturele projecten zoals tentoonstellingen en concerten mogelijk.  Zo blijft ook de aandacht gevestigd op de geschiedenis van de Nederlanders op deze unieke plek.Een van onze partners die jaarlijks muziekreizen organiseert naar St. Petersburg gaf recent aan dat het orgel meer mogelijkheden biedt om Nederlandse musici naar de Nederlandse Kerk te brengen. Ook met Russische musici en kunstenaars wordt samengewerkt.

Wanneer u het formulier invult machtigt u de Stichting om tot wederopzegging om jaarlijks genoemd bedrag af te schrijven. Geeft u er de voorkeur aan om zelf de betaling te regelen, dan laat u het vinkje bij de machtiging weg. U ontvangt een bevestiging per e-mail. Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor communicatie met de Stichting Vrienden van St. Petersburg en worden nooit beschikbaar gesteld aan derden.

Via bovenstaande link komt u bij het aanmeldings- en machtigingsformulier. Als tegenprestatie kunt u kiezen uit een van de volgende presentjes:

-Het boekje Drie eeuwen Nederlandse geschiedenis in Sint-Petersburg, uitgave van Voyage & Cultuur en Hermitage Amsterdam

Geeft u bij uw aanmelding aan welk geschenk u wilt ontvangen. We danken u voor uw betrokkenheid bij het werk van onze Stichting.

Bedrijven en Instellingen

Ook mogelijke sponsors kunnen zich wenden tot de secretaris van
de Stichting. Aan een sponsoring is het recht gekoppeld om van
onze ruimten gebruik te maken. Afhankelijk van Uw wensen en
financiële mogelijkheden wordt overeengekomen wat Uw jaarlijkse
“rechten” zijn. De Stichting heeft de ANBI-status, waardoor
Sponsorbijdragen aftrekbaar zijn.