+31 (0) 6 50284215 a.zijlstra95@chello.nl

Aanmelden als vriend

U kunt zich eenvoudig via het internetformulier aanmelden als
Vriend of Vriendin van de Stichting Vrienden van St. Petersburg.
De kosten hiervoor bedragen slechts € 100,00 per jaar (streefbedrag). Wanneer u het formulier invult machtigt u de Stichting om tot wederopzegging
jaarlijks genoemd bedrag af te schrijven. U ontvangt hiervan een bevestiging per e-mail. Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor communicatie met de Stichting Vrienden van St. Petersburg en worden nooit beschikbaar gesteld aan derden.

Bedrijven en Instellingen

Ook mogelijke sponsors kunnen zich wenden tot de secretaris van
de Stichting. Aan een sponsoring is het recht gekoppeld om van
onze ruimten gebruik te maken. Afhankelijk van Uw wensen en
financiële mogelijkheden wordt overeengekomen wat Uw jaarlijkse
“rechten” zijn. De Stichting heeft de ANBI-status, waardoor
Sponsorbijdragen aftrekbaar zijn.